Ortens Bästa Poet, byråkratiskt språk och stadsdelars vita motstånd

Organisationen Förenade Förorter uppmärksammade i slutet på årets upplaga av Ortens Bästa Poet att de lägger ner på grund av att de blivit motarbetade av myndigheter. I talet lyfter föreningen bland annat hur stadsdelen Rinkeby-Kista och polisen på olika sätt försvårat deras arbete, trots att tävlingen är utan motsvarighet i svenska förorter när det kommer till mobilisering, uppslutning, strukturering och framgång.

För många av oss som organiserar, jobbar eller jobbat i svenska förorter är det som Förenade Förorter lyfter viktigt men också en bekräftelse på våra egna erfarenheter med myndigheter i vårt arbete. Ett sådant eget exempel är när nätverket Tillsammans i Bergsjön, med flera viktiga lokalföreningar, arrangerade ett samtal efter oroligheter i stadsdelen 2015. Man bokade in sig i Bergsjöskolans aula och bara några dagar innan avbokades samtalet med hänvisning till ”missförstånd”. Jag fick sedan genom en tjänsteperson reda på att stadsdelen genom enhetschefen för barn och unga stoppat samtalet på grund av man var ”rädd” för ”extrema åsikter”.

Och just språket och formuleringar som makt är ett återkommande verktyg för dessa stadsdelars tjänstepersoner i syfte att förhindra att folket själv gör anspråk på makt. I ett inslag på SVT svarar avdelningschefen i Rinkeby-Kista, Susanne Tengblad, på kritiken från Förenade Förorter med att formulera sig på detta sätt: ”När det gäller personal har vi ett pågående skyddsstopp i Ungdomens hus just nu som förhindrar våra medarbetare att befinna sig i lokalen kvällstid, men de har fått låna lokalen gratis i tre dagar och angående kritiken kan vi ta det på ett uppföljande möte”.

Just de byråkratiska formuleringarna är ett återkommande tema. Och det är långt ifrån enbart Förenade Förorter och jag själv som erfarit dessa metoder. Här är några andra exempel:

  • Rörelsen Förorten Mot Våld uppmanar politiker i stadsdelen Rinkeby-Kista att förankra sitt beslut om flytt av fritidsgårdem Reactor hos befolkningen. Stadsdelsdirektören i Rinkeby-Kista, Ulla Thorslund, menar att Reactors nuvarande lokalerna är dåliga och att ingen vill reparera.
  • Neutrala Ungdomsförening i Biskopsgården motarbetas av stadsdelen Västra Hisingen och man upplever att föreningen diskrimineras. Michael Göransson, som är chef för kultur och fritidsförvaltningen svarar: ”Vi kan vara fyrkantiga ibland men samtidigt har vi ett regelverk att följa för att ge bidrag. Vi måste veta vad man tänkt göra med pengarna annars öppnar vi upp för lycksökare. Vi känner inte att det är kränkande att få se en plan”.
  • Ett stort antal idrottsföreningar i Göteborg påtalar i ett upprop hur administrativa krav går ut över deras verksamhet. ”Förr innebar ideellt arbete att jobba med och för ungdomar. I dag innebär det att jobba med en byråkratisk kommun som ställer högre och högre krav på föreningarna. Det handlar om administration, redovisningar och ansökningar bland annat”, säger en av idrottsföreningarna.
  • Under Tellusfestivalen i Bergsjön, som beskrivs som en demokratifestival, avbokas flera personer några dagar innan. Sektorchefen Lena Svärdh formulerade sig så här: ”Vi var med på dag ett i Angered för ett år sedan och såg detta som en uppföljning. När jag fick listan så såg jag att det bara var vuxna som satt i paneldebatterna. Det var jättebra namn och jättebra på alla sätt, men fel forum”. Detta var alltså valdebatter – varför ungdomar under 18 år ska diskutera valet inför vuxna åhörare som kommer att rösta är inte besvarat än idag. De ”vuxna” rösterna bokades flera månader i förväg, men avbokades alltså bara några dagar innan festivalen.

Dessa är bara några exempel och att dessa antidemokratiska insatser från tjänstepersoner går obemärkt och utan konsekvenser förbi är ett allvarligt problem. Det är tragiskt att det bland annat leder till att Ortens Bästa Poet läggs ned, men förståeligt.