10 saker muslimska organisationer bör göra under 2019

Jag har i många tidigare artiklar sammanställt hur de politiska tendenserna i Sverige ser ut. Dels hur muslimer stängs ute från debatten, men också hur det ser ut i medierna, som t ex hur att över 58 000 artiklar publicerades under första halvåret 2018 eller att kopplingen mellan islam/muslim och terrorism i medier är tydligt.

Förutom detta har det frångått få att den samtida politiken till stor del organiseras och formuleras utifrån islamofobiska föreställningar. Som muslimer är det få av oss som behöver forskning och artiklar som förklarar för oss vad som sker, utan många av oss märker, erfar och känner av det dagligen.

Därför kommer här 10 förslag på vad muslimska organisationer, moskéer och aktivister kan göra under 2019 för att dämpa effekterna av en islamofobisk samtid. Självklart görs mycket gott redan och detta är enbart råd och tips:

  1. Utbilda styrelse, imamer, personal och volontärer i islamofobi. Det pågår fortfarande en destruktiv debatt bland muslimer om vad islamofobi är för något. Denna utbildning ska möjliggöra för organisationen att åtminstone ha en gemensam fungerande definition på vad islamofobi är och vad för problem som islamofobi för med sig. Ett problem är att många fortfarande definierar islamofobi som ”hat, hot och rädsla” för islam, vilket islamofobi självklart inte (bara) är. Islamofobi är, kort och gott, anti-muslimsk rasism. Rasism är inte enbart attityder, individuella rädslor eller enskilda hatbrott utan ett system som har många olika effekter. Det påverkar muslimers livsvillkor, hälsa, frihet och möjligheter till makt och inflytande. Dawah är heller inte en lösning på islamofobi.
  2. Påbörja socialt arbete omgående. Majoriteten av svenska muslimer bor i så kallade förorter. Dessa platser genomsyras av arbetslöshet, dåliga skolresultat, social isolering, fattigdom, normerande närvaro av kriminalitet och dålig hälsa (vilket i sin tur är effekter av en strukturell islamofobi, därav vikten av att förstå islamofobi). Alla dessa aspekter kräver att man gör långsiktiga satsningar. Läxhjälp i all ära, men låt det vara en effektiv läxhjälp med kunniga pedagoger. Starta en arbetsförmedling bland människor i moskén, som att matcha arbetsgivare och arbetstagare. Påbörja avhopparverksamhet med behandling mot droger för kriminella och personer som är beroende. Öppna upp en lokal med kläder som folk kan ta om de behöver. Gör gemenskapskvällar bortom fokus på det religiösa, som utflykter med familjer, cafékvällar, allmänna föreläsningar och kurser…  Detta är bara några exempel på socialt arbete som kan utföras.
  3. Adressera det dödliga våldet i förorterna. Det är våra barn och ungdomar som är de främsta offren för dödsskjutningarna. De muslimska organisationerna skulle kunna göra mycket mer för att dels stävja det dödliga våldet men också för att handskas med effekterna av det. Lägg inte skulden på individer utan prata om det i större kontext och bjud in experter, så som organisationen Förorten mot Våld. I varje stad finns dessutom eldsjälar som jobbar med detta. Ta kontakt med dem och fråga dem vad man kan göra. Skapa kontakt med ungdomar i riskzon för att hamna i kriminalitet. Ställ krav på skolor. Ha en medmänsklig avhopparverksamhet som inte attackerar utan välkomnar och uppmuntrar till avståndstagande från kriminalitet och droger.
  4. Rekrytera kunniga personer till organisationen. Under 2017 startade några syskon facebook-gruppen Muslimska Kompetensportalen. Där skrivs tusentals inlägg av muslimska jurister, bagare, lärare, entreprenörer, försäljare, datatekniker, sköterskor, studenter, journalister osv osv. Rekrytera dem! Kontakta dem! Head-hunta dem till er organisation! Framförallt, betala dem bra för deras tjänster så att de kan och vill stanna kvar hos er! Runt omkring er finns massvis av muslimer med grymma kompetenser som kan göra fantastiskt arbete i organisationerna.
  5. Kalla till offentliga möten om minoritetshat, rasism och sexism bland muslimer. Vi har under senare år fått massvis av vittnesmål av muslimer som känner sig kränkta, hotade, exkluderade och nedvärderade på grund av hudfärg, kulturell bakgrund och på grund av de är kvinnor. Om vi ska vara starka tillsammans, måste vi förebygga att splittringar sker på grund av interna problem. Dessa problem anspelar islamofobin på ofta för att skapa förvirring och splittring bland muslimer. För att förhindra det kan man inte lägga locket på utan våga lyfta dessa frågor, på riktigt.
  6. Finansiera ett gemensamt initiativ mot islamofobi. Medierna går crazy med artiklar om muslimer och islam. Muslimska skolor, moskéer, företag och organisationer blir allt mer marginaliserade och övervakade. Individer och organisationer har problem med förtal och kränkningar. Därför behövs ett organ mot islamofobi som effektivt och oberoende jobbar med frågan. Genom utbildningar, föreläsningar, rapporter och opinionsbildning skapas underlag för oss alla att jobba mot islamofobi. För detta behövs pengar. Om 30 företag, organisationer eller personer betalar 4000 kr var i månaden kan det t ex finansiera ett institut som arbetar med frågan där två personer kan heltidsanställas.
  7. Bilda en insamling för juridiska ändamål. Medier förtalar ibland enskilda muslimer för att vara extremister utan konkreta bevis. Föreningar blir av med sina bidrag på grund av slentrianmässiga och vaga anklagelser. För att driva dessa fall juridiskt behövs pengar.
  8. Anordna medieträning för muslimska organisationer. Muslimska företrädare måste bli bättre på att hantera medier. Anordna gemensamma träffar där ni medietränas tillsammans.
  9. Anordna själavård och spirituell vägledning i moskéerna. Det brukar uppges att i Sverige går över en miljon människor på antidepressiva läkemedel. Muslimer är inget undantag. Många muslimer lider troligtvis i det tysta och behöver prata med någon som förstår islam och muslimer. Det behövs något mer än uppmaningar till att be mer, ha sabr eller att öka sin dhikr. Det behövs någon som förstår och kan behandla och hjälpa. Någon som kan lyssna.
  10. Anordna En-Dag-i-Moskén. Öppna upp moskéer och föreningslokaler för allmänheten någon dag om året. Välkomna in grannar och företag i närheten. Ha öppet för dem som inte vanligtvis kommer till moskén så att alla känner sig välkomna.

Och som alltid, Allahu alem.