Koppling mellan terrorism/extremism med islam och muslimer åren 2007-2017

Vad som definieras som extremism och terrorism har i debatten kritiserats många gånger, där muslimer världen över (men även andra) påpekat att det tenderar att vara dubbla måttstockar på vem som deklareras vara en terrorist och vem som är en galning.

I Sverige har denna debatt bland annat blossat upp i samband med terrorattacken i Trollhättan 2015, då Anton Lundin Pettersson beväpnad med svärd gick in i en grundskola och mördade tre personer och skadade två. Polisen valde att inte klassa det som ett terrorbrott, trots politiska motiv. Kritiken och påpekandet har också varit förekommande vid t ex de otaliga asylbränder som varit, när Peter Mangs härjande som Lasermannen 2.0 och moskéattacker.

I denna debatt kritiseras också islamofobiska narrativ där man kopplar islam och muslimer till extremism och terrorism. Alltså inte islamism och islamister utan just islam och muslimer.

Sedan 2007 ser medie-exponeringen för kopplingen mellan islam och muslimer med extremism och terrorism ut enligt följande:

Det är alltså en kraftig ökning mellan kopplingen islam/muslim med extremism/terrorism. Medie-exponeringen ska dock inte läsas kategoriskt, eftersom i vissa artiklar och inslag är det inte en explicit koppling utan att just orden förekommer i samma artikel och inslag.

Under 2017 publicerades 12 358 artiklar och inslag där orden muslim/islam förekommer i samband med extremism och terrorism. Det ger ett genomsnitt på 34 artiklar per dag. Jämförelsevis publicerades 2 874 artiklar och inslag 2007, vilket ger 8 artiklar per dag. Siffrorna för 2007 var alltså redan för extrema, men 2017 har inneburit nästan fem-dubbla siffror.

Detta är alltså för orden islam och muslimer, och inte för islamism och islamister som jag undersökt. Jag väljer ändå att göra en jämförelse med nazism/nazister och rasism/rasister.

Under 2017 publicerades 3 451 artiklar och inslag där man förknippar nazist/rasist med terrorism/extremism. Året då terrorattacken i Trollhättan ägde rum, 2015, var det totalt 1 875 artiklar och inslag som publicerades. Detta kan jämföras med islam/muslimer som det då publicerades 9 427 artiklar och inslag om.

Jämförelsevis mellan dessa två analysgrupper jag gjort grafiskt mellan 2007-2017 ser det ut enligt följande:

Röd och ljuslila staplar är muslimer/islam och mörklila och grön är nazism/rasism/nazister/rasister. Det går inte att betona tillräckligt att medan nazister och rasister som begår terrorbrott tillhör extrema rörelser med extrema ideologier, är muslimer och islam inte extrema rörelser. Trots denna skillnad är terrorism och extremism mer förknippat med just muslimer och islam än nazism/rasism och nazister/rasister.


Så här gjorde jag:

Jag sökte på följande begrepp i medieverktyget Retriever 2018-10-11 för perioden 1 januari 2007 – 31 december 2017:

  • Terrorism kopplat muslim och islam
  • Terrorist kopplat muslim och islam
  • Extremism kopplat muslim och islam
  • Extremist kopplat muslim och islam

Och sedan

  • Terrorism kopplat nazism, rasism, nazister och rasister
  • Terrorist kopplat nazism, rasism, nazister och rasister
  • Extremism kopplat nazism, rasism, nazister och rasister
  • Extremist kopplat nazism, rasism, nazister och rasister

För där statistiken inte specificeras gäller alla dags- och kvällstidningar, rikspress, lokaltidningar, reguljära webbredaktioner, TV och radiostationer. Nyhetsbyråer och pressmeddelanden har också räknats in. Alternativa medier och amatörjournalistisk är inte inräknade och inte heller bloggar eller privata online-tv-kanaler så som Youtube. Med andra ord är det så kallade ”ordinarie” media och det som i folkmun refereras till som massmedier.