Halvåret 2018 om muslimer och islam i medier

Jag sammanställde i början av 2018 hur medielandskapet såg ut under 2017 när det kommer till begrepp som har med islam och muslimer att göra. Denna sammaställning publicerade jag på Nyans:Muslim. Resultatet var extremt, men dessvärre föga förvånande. Förra året publicerades alltså hela 64 102 artiklar – en frekvens på ca 175 artiklar per dag i genomsnitt.

2018 kommer att slå denna siffra, troligtvis med hästlängder.

Valrörelsen har inte minskat på pratet om muslimer och islam – tvärtom. För halvåret 1 januari 2018 – 30 juni 2018 ser det ut på följande sätt.

58 436 artiklar. I dessa artiklar är det självklart både så kallade ”positiva” och ”negativa” artiklar, så alla artiklar är, så att säga, inte islamofobiska. Däremot är frekvensen av antalet artiklar fortfarande intressant – det ger en indikation av hur mycket vi egentligen pratar om islam och muslimer, med tillhörande begrepp som gör en koppling till islam, så som begreppen islamism, islamister, böneutrop och så vidare.

Fördelningen av artiklarna ser ut enligt följande månadsvis:

Och sedan summering av hela halvåret:

Under marsmånad skjuter samtalet om muslimer något. En annan aspekt av detta är att vi pratar nästan tre gånger så mycket om islam och muslimer än islamism och islamister under denna period. Andra begrepp som också brukar härledas till islam och muslimer, så som extremism, halalkött och liknande är dessutom exkluderade i denna statistik. Under mars och maj pratas det extra mycket om böneutrop och artiklarna har koppling till de kampanjer som Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har fört mot böneutrop.


I den tryckta pressen ser fördelningen ut enligt följande; hela 22 150 artiklar om islam och muslimer. Storstadspressen, dvs Aftonbladet, DN, Expressen, GP, SvD och Sydsvenskan står för 21 procent av alla dessa artiklar.

Vissa av artiklarna utgör fel i statistiken, eftersom de innehåller flera begrepp i samma artikel, t ex att i en artikel om böneutrop finns både begreppen islamism och muslim med. Om man trots det skulle göra något så radikalt som att räkna bort hälften av artiklarna för att justera för upprepningar, får man fortfarande en enorm summa – 29 218 artiklar. Detta innebär en frekvens på 160 artiklar per dag i genomsnitt. Alltså exponeras den svenska befolkningen för en extrem mängd information, till stor del negativ sådan, om islam och muslimer, oavsett hur man räknar.


Så här gjorde jag:

Jag sökte på följande begrepp i medieverktyget Retriever 2018-08-28 för perioden 1 januari 2018 – 30 juni 2018:

  • Islam, islamer, islamisk, islamiska
  • Muslim, muslimer, muslimsk, muslimska, muslimen
  • Islamism, islamismen, islamistisk, islamister, islamisten, islamist
  • Böneutrop
  • Hijab, niqab, burka, burqa
  • Koran, koraner, koranisk, koranens, koranen
  • Islamofobi, islamofobisk, islamofob, islamofober, islamofobiska

För där statistiken inte specificeras gäller alla dags- och kvällstidningar, rikspress, lokaltidningar, reguljära webbredaktioner, TV och radiostationer. Nyhetsbyråer och pressmeddelanden har också räknats in. Alternativa medier och amatörjournalistisk är inte inräknade och inte heller bloggar eller privata online-tv-kanaler så som Youtube. Med andra ord är det så kallade ”ordinarie” media och det som i folkmun refereras till som massmedier.