Finns det samband mellan ”svensk kultur” och barnsexturism?

Idag onsdag 22 augusti 2018 sänds ett Uppdrag Granskning (UG) avsnitt där etnicitet och kultur kopplas till våldtäktsdomar. UG skriver på sin hemsida: ”Uppdrag granskning har kartlagt alla som dömts för våldtäkt och försök till våldtäkt de senaste fem åren. Gärningsmännen har ofta varit påverkade av alkohol eller narkotika. Utbildningsnivån är låg, åtminstone en tredjedel har också dömts för andra brott. Och 58 procent är födda utomlands.”

Det vill säga att man drar en korrelation av ”född utomlands” och våldtäkt.

I flera kommentarer har den före detta polisen och ”integrationsföreläsare”, Mustafa Panshiri, kommenterat uppgifterna från UG. Han säger bland annat att man ”har med sig olika erfarenheter och olika sätt att se på livet. Det finns vissa idéer om sexualitet, om kvinnans ställning i samhället, som man har med sig. Och de krockar med Sveriges feministiska syn på kvinnan och jämställdheten”.

Tidigare har forskaren Amir Sariaslan genom bland annat hemsidan KIT.se kommenterat korrelationen mellan gener och kriminalitet. Kort sagt menar Sariaslan att det finns vetenskapliga indikationer som visar vissa samband mellan gener och kriminalitet – men dessa är som Sariaslan påpekar i sin artikel inte ”beteendegenetik” utan uppfattningen om vad gener är handlar också om ”miljöfaktorer”.

Panshiri svarar också att ”för mycket frihet” är en del av problemet. Panshiris problemformulering är farlig eftersom risken med det är att lösningen blir att villkora och/eller begränsa friheten för vissa folkgrupper, eftersom man drar slutsatsen om att vissa människor, låsta i sina kulturer, inte klarar av frihet.

Oavsett hur man väljer att se på saken är det rent vetenskapligt inte bara konstigt med dessa analyser, utan beskrivningen av orsakssambanden mellan att ofrivilligt födas in i en kultur skulle medföra ökad risk för att begå frivilliga handlingar som våldtäkt. Om en person är född afghan (den grupp som bland annat får uppmärksamhet i UGs program), löper den på grund av sin ‘afghanhet’ mer risk för att bli våldtäktsman? Är det personens ofrivilliga födsel som afghan som är orsaken till att personen blir våldtäktsman? Och om frågan anses vara ”tydlig”, varför är den absoluta majoriteten afghaner inte våldtäktsmän? Om det är kulturellt betingat borde således våldtäkt vara normerande bland afghaner. Vilket det inte är.

Att vara afghan, som i detta fall, har alltså ingen relevans i frågan.

Att frågan är rasistisk är tydlig, för samma logik används inte i fall som rör vita svenskar. Om frågans berättigande anses legitim endast när t ex afghaner begår brott så är inte frågan, och därmed svaret, empirisk. Frågor om kultur eller härkomst anses t ex sällan vara av vikt när vita européer begår brott.

Eftersom vita svenskar sällan ser sig som definierade av eller låsta i en kultur utan snarare endast som skapare av kultur, resulterar det sällan i att brott begångna av vita svenskar diskuteras i kulturform.  Bland många sådana brott är ”child sex tourism” eller översatt, pedofili-turism. Enligt organisationen ECPAT anses Sverige vara en ”sändare” av barnsexköpare utomlands. 2008 bedömde ECPAT att svenskar stod årligen för mellan 4000-5000 barnsexköp utomlands (alltså nästan 100 gånger fler än afghanska våldtäktsmän i Sverige). Om ECPATs statistik berör andra svenskar och inte bara vita kan man inte veta – däremot finns indikationer att vita svenska män dominerar i sådan statistik.

Köper man denna ovanstående insinuation mellan vithet och pedofili? Finns det ett samband mellan vita svenskars kulturtillhörighet som ”svenskar” och pedofili-turism?

Troligtvis inte, men med UGs logik ikväll torde vi börja diskutera pedofili-turism utifrån hur problematisk vit svensk kultur är. Kanske är det som Amir Sariaslan säger, att det ligger i generna.

Eller kanske inte alls. Det kanske är bättre att helt ge upp rasteorier och pseudo-vetenskap, om så även om de existerar i moderna sofistikerade former.