Eurocentrisk förståelse av rasism

I svensk debatt och politik är det vanligt att rasism ses som en ytterlighet. Man klassar rasism som en politisk extremism och att kalla någon för rasist blir sålunda att kalla någon för extremist. En konkret, tillika effektiv, politiserad formulering kring rasism som strukturell och institutionell saknas.

Förståelsen av rasism som en politisk extremism kallas av Barnor Hesse och Salman Sayyid för det ”eurocentriska konceptet av rasism”. Denna förståelse baseras på de erfarenheter som uppkom i samband med Nazi-Tyskland och rasism blir således enligt denna definition anti-liberal och liktydigt med extremistiska ideologier. Konsekvensen blir att alla förklaringar av liberala demokratier som rasistiska kan enkelt avstyras genom att uppvisa sin anti-extremism (anti-nazism). Man privilegierar alltså erfarenheten av nazism framför erfarenheten av kolonialt förtryck (och postkolonialt likaså) och framställer därmed nazismen som ett undantag i formationen av det demokratiska samhället.

I grund och botten skapar denna eurocentriska förståelse av rasism en situation där det blir omöjligt att påtala rasism om man samtidigt inte kan identifiera konkreta rasister. Konkreta rasister blir då också de som är anti-liberala och extrema, dvs nazister. Därmed är rasism, enligt denna förståelse, inte strukturell utan ideologisk.

Det eurocentriska konceptet av rasism har bred uppslutning bland makthavare och är troligtvis ett av de största hinder vi har i Sverige för ett effektivt arbete mot rasism. I Sverige finns en stor erfarenhet av rasism som uttryckts av rasismens offer, speciellt de senaste åren, men som ständigt motarbetas och ifrågasätts av en offentlighet som vill skifta fokus till politiska extremister, som t ex nazister. Bristen på förståelse för att rasism är ett demokratiskt problem som påverkar människor strukturellt genom bl a politik, byråkrati, kulturell kodifiering – där ideologiska rasister (som nazister) är en del av problemet och inte själva grundproblemet – skapar förutsättningar för rasismen att utvecklas och sofistikeras.