För reflektion #2

Dåvarande Integrationsverket gav ut flera rapporter om rasism, eller ”främlingsfientlighet”.

I en rapport från 2003, Samtal med svenska muslimer: Situationen för svenska muslimer efter terroristattacken i USA den 11 september 2001, skriver myndigheten att situationen för svenska muslimer är ohållbar. ”Ett samhälle som vill vara så robust att dess befolkning med egen kraft förmår klara vissa påfrestningar måste ha framförhållning”, står det i inledningen som sedan fortsätter med vittnesmål och analyser av ett läge där muslimer trakasseras, diskrimineras och attackeras på olika sätt.

Denna rapport är alltså 15 år gammal. Vilka insatser har man gjort i Sverige? Vilken utvärdering finns? Varför visar nya rapporter från ENAR, SETA eller DO att situationen tycks vara värre eller identisk med 2003?

Hur kan situationen vara identisk eller snarlik 15 år senare?

Svenska myndigheter har alltså pratat om islamofobi och dess hemska konsekvenser under många år.

Betrakta citaten nedan från rapporten från 2003:

”Man kan konstatera att mot en muslimsk erfarenhet av trakasserier och ifrågasättande står en offentlig erfarenhet av att det trots allt har varit ganska lugnt.” (sid 9)

”Sime Zumet är ordförande i kurdiska föreningen i Malmö sedan något år […] Hon säger att kurderna i Sverige känner att klimatet blivit hårdare efter 11 september.” (sid 11)

”Istället för att problematisera denna typ av stereotypa kategoriseringar tycks det som om media i hög utsträckning snarare har bidragit till dessa processer”. (sid 42)

Rapporten har ISSN nummer 1404-5307.