Långtidsberoende av bidrag i Göteborg

Nedan är en sammanställning av långtidsberoende av ekonomiskt bistånd (mer än 10 månader) i olika mellanområden i Göteborg. Siffrorna har tagits från Göteborgsbladet 2017.

Sifforna uppvisar att områden med en hög andel människor med så kallad ”utländsk bakgrund” tenderar att ha ett större antal människor som är långtidsberoende av ekonomiskt stöd. Det finns några så kallade ”trendbrott” som Mariaplan har ett lågt antal människor med ”utländsk bakgrund” men ändå relativt högt andel personer med beroendeskap av ekonomiskt bistånd (det tillkommer andra analysdelar av detta och Mariaplans historia är delvis en förklaring).

En rasistisk analys skulle göra en korrelation mellan ”utländsk bakgrund” och ekonomiskt bistånd, dvs att ha utländsk bakgrund är orsaken till att man har ekonomiskt bistånd. Lösningarna skulle då falla under luddiga formuleringar som ”integration” och ”assimiliering”, som då på olika sätt belastar personerna med utländsk bakgrund för att ”vara utanför samhället”. Lösningspaketen blir skeva satsningar och resursfördelningar där insatserna ämnar förändra personerna snarare än strukturerna som skapat dessa förutsättningar.

En mer rimlig (och korrekt) analys av siffrorna är att det finns en social trend i Göteborg där människor med ”utländsk bakgrund” är mer utsatta för en social ojämlikhet vilket nödvändiggör existensminimum genom ekonomiskt bistånd. Med andra ord finns det en ojämlikhet som drabbar människor som inte räknas som ”svenskar” i staden. Många av dessa områden – om inte samtliga – visar också extrema siffror i arbetslöshet, utbildningsnivå och skolbetyg. Psykisk hälsa är t ex extremt högt i många av dessa områden jämfört med vita områden. I Bergsjön anger hela 20 procent att de har ”nedsatt psykisk välbefinnande” jämfört med enbart 8 procent på Södra Västkusten (Jämlikhetsrapporten 2017).

 

Område

Folkmängd

Procent med utländsk bakgrund

Total antal med långtidsberoende av bidrag

Procent av befolkningen som är långtidsberoende av bidrag

Bergsjön

16 751

79,3 procent

1 274

7,6 procent

Södra Angered

18 668

85,7 procent

1 256

6,7 procent

Norra Angered

16 699

84,4 procent

876

5,2 procent

Västra Biskopsgården

18 455

71,5 procent

919

5,0 procent

Kortedala

16 894

58,8 procent

814

4,8 procent

Nya Frölunda

8 781

53,2 procent

363

4,1 procent

Centrala Angered

9 730

67,8 procent

387

4,0 procent

Centrala Tynnered

16 370

48,5 procent

497

3,0 procent

Östra Biskopsgården

10 579

52,1 procent

309

2,9 procent

Mariaplan

13 077

17,7 procent

280

2,1 procent

Litteraturstråket

24 168

50,4 procent

498

2,1 procent

Centrala Lundby

29 237

35,6 procent

514

1,8 procent

Gamlestaden och Utby

15 335

32,8 procent

252

1,6 procent

Tuve

9 233

33,4 procent

119

1,3 procent

Stigbergstorget

29 457

19,4 procent

343

1,2 procent

Nya Högsbo

25 520

26,0 procent

286

1,1 procent

Stora Delsjökroken

21 898

25,6 procent

247

1,1 procent

Stora Bagaren

27 747

16,9 procent

281

1,0 procent

Linneplatsen

21 260

18,9 procent

163

0,8 procent

Norra Centrum

25 681

23,6 procent

161

0,6 procent

Södra Centrum

35 669

23,5 procent

229

0,6 procent

Kärrdalen och Slättadamm

9 356

29,1 procent

59

0,6 procent

Östra Angered

6 891

26,8 procent

32

0,4 procent

Södra Skärgården

4 596

7,4 procent

12

0,3 procent

Norra Älvstranden

13 120

22,9 procent

34

0,3 procent

Övre Hisingen

16 851

22,9 procent

47

0,3 procent

Stora Sigfridsplan

9 645

13,9 procent

21

0,2 procent

Stora Askim

25 022

13,6 procent

54

0,2 procent

Torslanda

26 222

10,4 procent

52

0,2 procent

Södra Västkusten

32 207

11,8 procent

41

0,1 procent