Insatser för demokrati, men för vem?

I flera storstäder har insatser startat som riktar sig till så kallade ”förorter” och ”socialt utsatta stadsdelar”, och som betecknas som demokratifrämjande insatser med namn som ”demokratiskolor”. Tanken med insatserna är att fler i dessa områden ska rösta. Valdeltagandet är i vissa fall extremt lågt. I t ex primärområdet Östra Bergsjön (85,9 procent av invånarna […]

Läs mer

För reflektion #3

Vad innebär ”radikalisering”, ”extremism”, ”islamism” och andra välanvända men sällan definierade begrepp, och vilka sociala effekter kan det ha i ett samhälle? Vad händer med demokrati, rättsäkerhet och frihet när dessa begrepp blir verkliga och starka politiska medel? Begrunda citatet nedan: This book has argued that the radicalization discourse of the current phase of the […]

Läs mer

Vitheten, islamofobi och omförhandling av demokrati

Diskussionen om huruvida islamofobi är en form av rasism eller inte, är en diskussion jag längre inte anser är av värde. Dels för att många av motståndarna till idén om att förstå islamofobi som rasism sällan har intresse till att lösa det islamofobi innefattar men också för att diskussionen inte adresserar islamofobin i sig. Diskussionerna […]

Läs mer

Se upp för samtiden

Att avfärda politiskt eller socialt aktiva muslimer som ”extremister” är ett tecken i tiden. Det är en enkel sak att göra och kräver sällan några bevis. Personer kan kallas extremister genom en cirkelargumention där en person skriver svepande om en person som extremist varpå en annan skribent plockar upp artikeln som ett bevis på att […]

Läs mer

För reflektion #2

Dåvarande Integrationsverket gav ut flera rapporter om rasism, eller ”främlingsfientlighet”. I en rapport från 2003, Samtal med svenska muslimer: Situationen för svenska muslimer efter terroristattacken i USA den 11 september 2001, skriver myndigheten att situationen för svenska muslimer är ohållbar. ”Ett samhälle som vill vara så robust att dess befolkning med egen kraft förmår klara […]

Läs mer

För reflektion #1

”How a government makes sense of political violence directed against it usually tells us at least as much about the nature of that government as it does about the nature of its violent opponents. After Ulrike Meinhof, of West Germany’s Red Army Faction, was found hanged in her prison cell in 1976, officials secretly removed […]

Läs mer