Kort reflektion kring ”dubbla identiteter”, ”tvåhet”, ”kreol” och ”third culture kids”

Jag sympatiserar mycket med känslan av ”tvåhet”, ”dubbla identiteter”, ”kreol” och ”third culture kids”. Vi får ofta höra det upprepade mantrat att ”vi är inte svenskar här, men inte heller svartskallen (kurd/somalie/chilenare/etc) i våra hemländer”. Men det behöver problematiseras. Dessa begrepp benämner många av oss som nytillkomna till världen. Vi blir en produkt av en […]

Läs mer

Osynliggörandet av muslimer och ”Leken Mellan Rum”

Vad gör det med muslimska ungdomar som ännu en gång, denna gång dessutom i ett sammanhang som ska vara trygga för dem, utsätts för ett våld på deras identitet, historia och erfarenheter – i en tid då islamofobi blir allt mer rumsren och används flitigt av politiker, journalister, akademiker och aktivister?

Läs mer

När man tror att man blivit av med internaliserat förtryck

Nyligen kom organisationen Noor Kids i USA ut med rapporten From Islamophobia to Identity Crisis: Internalized Oppression among American Muslim Children som man författat tillsammans med San Francisco State University, där man undersökt internaliserat förtryck hos muslimska barn. Resultatet går inte att läsa transnationellt, men de ger oss ändå indikationer på hur det kan se ut […]

Läs mer

Trumps Triumf: Kommer Sverige lära sig av Demokraterna i USA?

Diskussionerna går heta efter valet av Donald Trump som USAs näste president; hur kunde det bli så här? Vad innebär det med en president som uttryckt sig rasistiskt, sexistiskt och även tror på konspirationsteorier så som att klimathotet är kinesiska påhitt? Hundratals analyser har skrivits och förklaringarna är många; allt från vems fel det var till […]

Läs mer

Det intellektuella alibit

Jag läste någonstans att man inte ska följa den lärd som ständigt knackar på hos sultanen, utan söka upp de lärda vars dörrar sultanen knackar på, för medan den senare är fri är den förre ständigt på knä, lydig regenten att basunera ut politiserad – och därmed förvrängd – kunskap om politiska och sociala fenomen. […]

Läs mer

En kommentar kring rasism och vita konvertiter/revertiter

Muslimer utgör en kropp, som Profeten Muhammad (saw) påpekade och på flera andra platser i de islamiska urkunderna påvisas hur mänsklighetens geografiska och kulturella skillnader inte rangordnar människor i bättre och sämre. Ett rasistiskt synsätt och en hierarkisering av människor i bättre och sämre beroende på hur de ser ut, vart de kommer ifrån, vilket […]

Läs mer